ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชีวิตมนุษย์วัยทำงาน


โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไม่ว่าตั้งแต่ลืมตาตื่นจนกระทั่งหลับตานอนล้วนมีแต่เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกทั้งสิ้น ดังนั้นวันนี้ เรามีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาฝากกันค่ะ

วิทยาศาสตร์ มีความหมายคือ กระบวนการที่เกิดจากการสังเกต ตั้งสมมติฐาน แล้วนำไปทดลองค้นคว้าวิจัยให้ได้คำตอบออกมาอย่างเป็นเหตุเป็นผล สามารถพิสูจน์ได้ มีการบันทึกไว้เป็นหลักการที่เป็นสากลไปทั่วโลก ส่วนเทคโนโลยีนั้นเป็นการนำความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ มาประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์ทั้งทางด้านการดำรงชีวิต ตลอดจนการรักษาโรคทางการแพทย์ การเสริมความงาม ทุกเพศ ทุกวัยล้วนแล้วแต่ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการในการทำงานด้าน ๆ ต่าง ๆ ของมนุษย์ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรมก็ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาช่วยให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ในทางเกษตรกรรม เช่น รถเกี่ยวข้าว รถตัดอ้อย รถไถดิน เป็นต้น ส่วนทางด้านอุตสาหกรรมหลักใหญ่เลยก็คือ เครื่องจักรกลต่าง ๆ เป็นต้น

ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อชีวิตมนุษย์วัยทำงาน

– ส่งเสริมเทคโนโลยีให้ก้าวไกล

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มาช่วยทุ่นแรงแล้ว ยังสามารถช่วยในการคำนวณ จัดเก็บข้อมูลจำนวนมากต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนอีกด้วย ในปัจจุบันก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเทคโนโลยีมาเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

            – นำความสะดวกสบายเข้ามาหา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากช่วยผ่อนแรงในการทำงานแล้ว ก็ยังนำพาเอาความสะดวกสบายเข้ามาให้กับมนุษย์ด้วย จะเห็นได้ว่าในอดีตก่อนที่จะมีเทคโนโลยีนั้นมีหลายอย่างที่ทำขึ้นมาด้วยมือมนุษย์ ใช้เวลานาน เมื่อมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องจึงทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น เช่น รถยนต์ เครื่องซักผ้า เตาแก๊ส เตาอบ เหล่านี้เป็นต้น

            – เปิดโลกกว้างไกลให้สติปัญญา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารทางออนไลน์ ทำให้มนุษย์สามารถท่องโลก แสวงหาความรู้ได้โดยไม่จำกัดไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลก ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาผ่านระบบดาวเทียมทางไกลสำหรับเด็กนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น เทคโนโลยีการสื่อสารนี้อำนวยความสะดวกทางธุรกิจให้กว้างไกลมากขึ้นเพราะสามารถขยายตลาดได้ทั่วโลกเพียงแค่ใช้โลกออนไลน์ช่วย

            – ช่วยรักษาสุขภาพและความงาม

ปัจจุบันโรคต่าง ๆ มีการพัฒนาความรุนแรงขึ้นมาก ทางการแพทย์จึงจำเป็นต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้งเครื่องมืออีกทั้งวิธีการรักษาอยู่เสมอ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สแกนสมอง เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ เป็นต้น นอกจากนั้นความก้าวล้ำของการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ยังสามารถพัฒนากระบวนการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความงามและย้อนวัยไม่ให้มนุษย์มีร่างกายที่ร่วงโรยไปตามอายุขัยอีกด้วย

 

 

ที่มา

https://wanutter.wordpress.com