Welcome to mpsf

Take care of your body. Its the only place you have to live.

science

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา
เป็นวิทยาศาสตร์ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมชาติ รวมถึง สิ่งมีชีวิตต่างๆด้วย โดยใช้เหตุและผลวิเคราะห์แยกแยะ เช่น สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย การเจริญเติบโต การวิวัฒนาการสายพันธุ์ต่างๆ เป็นต้น
วิทยาศาสตร์
ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต มีประโยชน์กับมนุษย์ ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์ทำให้โลกเจริญก้าวหน้า เช่น การอุตสาหกรรม การสื่อสารคมนาคม การแพทย์ การกีฬา และการเกษตร เป็นต้น
จิตวิทยา
เป็นวิทยาศาสตร์ โดยเน้นศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ กระบวนการความคิด พฤติกรรมด้านอารมณ์ รวมถึงสังคมความเป็นอยู่ และสามารถพัฒนาพฤติกรรมให้ดีขึ้น
วิทยาศาสตร์การอาหาร
เป็นวิทยาศาสตร์ ประยุกต์วิจัยเกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะ ตั้งแต่รสชาติ ประโยชน์ แคลอรี่ รวมถึง การเกษตร การปลูก การเก็บเกี่ยว การถนอมอาหาร
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกาย สุขภาพ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้มีความพร้อมของร่างกายตลอดเวลา
ฟิสิกส์
ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพร่างกาย ศึกษาเกี่ยวกับมวล สสาร พลังงานต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องยนต์

มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตกันดีกว่า

‘วิทยาศาสตร์’ จัดเป็นอีกศาสตร์หนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญในทุกยุคทุกสมัยอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ชีวิตมนุษย์ขาดไปไม่ได้ วิทยาศาสตร์เข้ามาสร้างความผูกพันกับชีวิตของมนุษย์ทุกคนในเกือบทุกๆด้าน เช่น การดำเนินชีวิต , งาน , ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น ...
อ่านต่อ
Science Project321

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเป็นอย่างไร

กิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสนุกสนานพร้อมกับให้ความรู้แก่ผู้ทำการศึกษาได้อย่างลึกซึ้งก็คือ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เด็กๆ เขาทำกันเท่านั้น แต่ความเป็นจริงโครงงานวิทยาศาสตร์ถูกนำมาใช้ประโยชน์อยู่ตลอด ทั้งในช่วงวัยเรียน และวัยทำงาน เพียงแต่ว่ารูปแบบให้ด้านการวิเคราะห์ และความละเอียดของตัวแปรต่างๆ นั้นจะเปลี่ยนแปลงไป ...
อ่านต่อ

เคล็ดลับการเรียนวิทยาศาสตร์ ป.6 ให้เก่ง และเข้าใจง่าย

สำหรับคนที่ผ่านช่วงชั้นวัยประถม 6 มาแล้วก็คงคิดว่าเนื้อหามันง่ายจริงๆ แทบจะไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยด้วยซ้ำก็สามารถทำผลการเรียนให้ดีได้อย่างที่ใจต้องการ แต่ถ้าลองนึกย้อนไปให้ดีๆ แล้วตอนที่เราเรียนอยู่ก็รู้สึกว่ามันยากพอสมควรเหมือนกัน เพราะอะไรๆ ก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ไปเสียหมด แถมเนื้อหาวิชาการในปัจจุบันก็ยังเพิ่มระดับความเข้มข้นขึ้นอีกด้วย แม้ว่าจะเรียนอยู่เพียงแค่ชั้นประถมศึกษาก็ต้องการเคล็ดลับ ...
อ่านต่อ
Caption-Contestneww

เคล็ดลับการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 อย่างละเอียด

เนื้อหาของรายวิชาวิทยาศาสตร์ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นี้ จะเป็นการเรียนในลำดับสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นสู่ช่วงชั้นมัธยมปลายที่มีการแยกแขนงของวิชาวิทยาศาสตร์ออกจากกันอย่างชัดเจน คือ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา นี่คือแขนงหลักๆ ที่ทุกหลักสูตรจะต้องมี ...
อ่านต่อ
Learn sciencepicc

มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตกันดีกว่า

‘วิทยาศาสตร์’ จัดเป็นอีกศาสตร์หนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญในทุกยุคทุกสมัยอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ชีวิตมนุษย์ขาดไปไม่ได้ วิทยาศาสตร์เข้ามาสร้างความผูกพันกับชีวิตของมนุษย์ทุกคนในเกือบทุกๆด้าน เช่น การดำเนินชีวิต , งาน , ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น ...
อ่านต่อ
science123new

วิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยพัฒนานักฟุตบอลไทยได้อย่างไร

ทุกวันนี้เรื่องของวิทยาศาสตร์ได้เข้าไปอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วหัวระแหง ไม่ว่าจะเป็นอาการการกินรวมถึงกีฬาด้วยเช่นกัน อย่างกีฬาฟุตบอลอันถือเป็นกีฬายอดนิยมของคนไทยเราจะเห็นชัดๆ เลยว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาได้เข้าไปแทรกซึมและกลายเป็นหัวใจสำคัญของนักกีฬาฟุตบอลไปเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยังมีคำถามที่หลายคนสงสัยว่าแล้ววิทยาศาสตร์การกีฬาที่ว่านี้จะช่วยพัฒนาให้นักฟุตบอลของไทยเก่งเท่าระดับโลกได้อย่างไร ตรงนี้จริงๆ ก็มีส่วนสำคัญอยู่หลายด้านเหมือนกัน วิทยาศาสตร์การกีฬากับการช่วยพัฒนานักฟุตบอลไทย ด้านสรีระรูปร่าง – ...
อ่านต่อ
vdo ความรู้วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา

 

เรียนรู้ชีววิทยาเกี่ยวกับเซลล์พืช

 

วิเคราะห์ในเรื่องเซลล์มนุษย์

สิ่งที่น่าสนใจ

วิทยาศาสตร์เปิดโลกพันธุกรรม