มารู้จักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่นักกีฬาสมัยนี้จำเป็นต้องเข้าใจ

Sports

lechenie

ใครๆ ต่างก็รู้ดีว่าการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายคือการช่วยให้ร่างกายเกิดความแข็งแรง ห่างไกลจากโรคร้าย ซึ่งหลายคนก็ทำได้ดีจนยึดเอากีฬามาเป็นอาชีพทำมาหาเลี้ยงให้กับตัวเองและครอบครัว หากเป็นสมัยก่อนการเล่นกีฬาอาชีพก็คงจะเน้นไปที่ความแข็งแรงของร่างกายและการหมั่นฝึกซ้อมเป็นหลัก หากแต่ในปัจจุบันก็มีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนักกีฬาไปแล้วด้วยเช่นเดียวกัน หากใครมีความสนใจในเรื่องนี้มาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าวิทยาศาสตร์การกีฬานั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง

sports

  1. กายวิภาคศาสตร์ – เป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของร่างกาย โครงสร้างมนุษย์ที่ถูกประกอบขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อ, กระดูก, เม็ดเลือด, เซลล์ร่างกายต่างๆ รวมไปถึงอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย
  2. สรีรวิทยา – เป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของหน้าที่และการทำงานในระบบอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งนักกีฬาแต่ละประเภทจะมีส่วนต่างๆ ของร่างกายในการใช้งานแตกต่างกันออกไป การเรียนรู้ทางด้านนี้จะช่วยให้นักกีฬาเพิ่มขีดความสามารถในกีฬาที่ตัวเองเล่นได้เป็นอย่างดีหรือทำให้เรารู้ว่าเรามีความแข็งแรงในส่วนไหนของร่างกาย
  3. ชีวกลศาสตร์ – จะคล้ายๆ กับสรีระวิทยา แต่จะเน้นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของกระดูก, กล้ามเนื้อ, ข้อต่อ และเอ็น เป็นการศึกษาเพื่อให้ผลไปยังการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทำอย่างไรให้การเล่นกีฬาประเภทนี้เข้ากับการเคลื่อนไหวได้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยได้ดีอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาความสามารถของนักกีฬา
  4. โภชนาการ – เชื่อหรือไม่ว่านักกีฬาสมัยนี้เรื่องของอาหารการกินก็เป็นส่วนสำคัญไม่ใช่น้อย เพราะนักกีฬาจะต้องรู้จักรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและนำประโยชน์ของอาหารที่ได้นั้นไปต่อยอดในเรื่องของการเล่นกีฬาต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักกีฬาควรทางอาหารให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละมื้อรวมถึงดื่มน้ำมากๆ เพื่อช่วยในเรื่องระบบการเผาผลาญของร่างกาย
  5. การฝึกซ้อมและทักษะด้านกีฬา – การจะเป็นนักกีฬาที่ดีได้ต้องรู้จักพรแสวงมากกว่าพรสวรรค์ นั่นหมายถึงว่าต้องหมั่นฝึกซ้อมเป็นประจำ ออกกำลังกายและทานอาหารที่มีประโยชน์อยู่เสมอ ซึ่งการฝึกซ้อมบ่อยๆ จะทำให้ร่างกายหลั่งสารทางวิทยาศาสตร์ที่ชื่ออีปิเนฟรินและนอร์อีปิเนฟรินออกมาทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
  6. จิตวิทยา – เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของความคิด การควบคุมอารมณ์ และควบคุมทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการตัดสินใจในสถานการณ์คับขันอีกด้วย
  7. เวชศาสตร์การกีฬา – เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อการรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และการบำบัดดูแลให้ร่างกายกลับมามีสภาพคงเดิมให้เร็วที่สุด
  8. เทคโนโลยีการกีฬา – ตรงจุดนี้จะเป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการประดิษฐ์หรือสร้างเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาและการเล่นกีฬาให้เก่งขึ้นมากกว่าเดิม