วิทยาศาสตร์มีบทบาทต่อชีวิตของคุณมากแค่ไหน อย่างไร


 

        วิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น เพราะว่าสมัยนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบอยู่ในชีวิตประจำวัน และยังได้มีการนำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช่ในชีวิตอย่างมาก ซึ่งสมัยนี้เทคโนโลยีได้เข้าถึงชีวิตประจำวันเราอย่างมากเพราะไม่ว่าไปไหนเราก็จะต้องใช้วิทยาศาสตร์ รวมอยู่กับชีวิตประจำวันของเราอยู่เสมอ และยังมีการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ในปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์ได้เขามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตองเรามากขึ้น เพราะเราต้องใช้วิทยาศาสตร์หาคำตอบในบางเรื่อง ซึ่งวิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทมากกว่าเดิม ซึ่งวิทยาศาสตร์นั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว โดยปัจจุบันนี้ผู้คนได้อยู่กับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์กันเยอะมากมาย เพราะได้มีการพัฒนาและอัพเดตระบบของเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาอย่างล้ำสมัย เพื่อที่เราจะได้ใช่สอยประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ได้มากกว่าเดิม ถ้าให้ถามว่าวิทยาศาสตร์มีผลอย่างไรต่อชีวิตประจำวันของเรา เราก็คงจะไม่พ้นเรื่องการนำสิ่งอื่นๆมาวิจัยและหาคำตอบกันอย่างแน่นอน ซึ่งวิทยาศาสตร์นั้นได้อยู่กับเราตลอดเวลาแต่แค่เราไม่ค่อยสังเกตนั้นเอง ซึ่งวิทยาศาสตร์ได้อยู่รอบตัวเรามาตลอดและเราก็ได้เรียนรู้มันอยู่ตลอด เพราะวิทยาศาสตร์นั้นก็มีบทบาทในชีวิตของคุณไม่น้อยเลยทีเดียว เพียงแค่คุณไม่ได้สังเกตมันนั้นเอง และยังช่วยเราสามารถหาคำตอบได้หลายอย่างอีกด้วย ซึ่งสำหรับคนทั่วไปแล้วเขาอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวิทยาศาสตร์อยู่กับเขามาตลอด

โดยในปัจจุบันนี้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้มีกันมากขึ้น เพราะคนหันมาใส่ใจเรื่องการเรียนวิทยาศาสตร์กันมากขึ้น ซึ่งคุณจะได้ทำกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการวิจัยและทอลองทำสิ่งต่างๆ ไปพร้อมกันอาจารย์และเพื่อนๆนั่นเอง โดยที่คุณไม่ต้องมานั่งเครียดว่าจะต้องเข้าไปเรียนและคิดสูตรเคมีต่างๆอย่างเดียว เพราะสมัยนี้ต่างจากสมัยก่อนมากเลยซึ่งสมัยก่อนนั้น อุปกรณ์ทางการเรียนนั้นจะมีน้อยกว่าสมัยนี้และไม่ค่อยทันสมัยสักเท่าไหร่ เลยคุณครูไม่ค่อยเอามาสอนเด็กๆนั้นเองซึ่งเป็นต้นเหตุให้นักเรียน เบื่อวิชาวิทยาศาสตร์และไม่อยากเข้าห้องเรียนเพราะเบื่อที่ต้อง มานั่งคำนวณหาสูตรลับต่างๆ เพราะจะเป็นอะไรที่กดดันเด็กนั้นเองแต่ถ้าเราหาลูกเล่นต่างๆเข้ามาใส่ไปในเวลาสอนพวกเขา ให้พวกเขาได้ร่วมกิจกรรมกับพวกเราคุณก็จะรู้สึกว่าเด็กๆของคุณนั้นอยากเรียนวิชาของคุนอย่างมาก และหันมาสนใจหัวข้อในการสอนของคุณอีกด้วย นั้นแหละคือประเดนในการสอนและคือสาเหตุในการหาจุดสนใจในวิชาของต้นเอง