Welcome to mpsf

Take care of your body. Its the only place you have to live.

science

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา
เป็นวิทยาศาสตร์ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมชาติ รวมถึง สิ่งมีชีวิตต่างๆด้วย โดยใช้เหตุและผลวิเคราะห์แยกแยะ เช่น สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย การเจริญเติบโต การวิวัฒนาการสายพันธุ์ต่างๆ เป็นต้น
วิทยาศาสตร์
ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต มีประโยชน์กับมนุษย์ ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์ทำให้โลกเจริญก้าวหน้า เช่น การอุตสาหกรรม การสื่อสารคมนาคม การแพทย์ การกีฬา และการเกษตร เป็นต้น
จิตวิทยา
เป็นวิทยาศาสตร์ โดยเน้นศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ กระบวนการความคิด พฤติกรรมด้านอารมณ์ รวมถึงสังคมความเป็นอยู่ และสามารถพัฒนาพฤติกรรมให้ดีขึ้น
วิทยาศาสตร์การอาหาร
เป็นวิทยาศาสตร์ ประยุกต์วิจัยเกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะ ตั้งแต่รสชาติ ประโยชน์ แคลอรี่ รวมถึง การเกษตร การปลูก การเก็บเกี่ยว การถนอมอาหาร
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกาย สุขภาพ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้มีความพร้อมของร่างกายตลอดเวลา
ฟิสิกส์
ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพร่างกาย ศึกษาเกี่ยวกับมวล สสาร พลังงานต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องยนต์

John_Nash

นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ถือเป็นบุคคลสำคัญผู้ช่วยพัฒนา และสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ ให้กับมนุษย์เรามาอย่างช้านาน หากนึกถึงนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังในยุคก่อนๆ ก็ต้องนึกถึงบุคคลอย่าง เซอร์ไอแซค นิวตัน, กาลิเลโอ กาลิเลอิ, อัลเบิร์ต ...
อ่านต่อ
The_importance_of_science

ความสำคัญของวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง

นับตั้งแต่โลกของเราได้เรียนรู้เรื่องราวของวิทยาศาสตร์นั่นทำให้ทุกคนได้เข้าใจว่าแท้จริงแล้ววิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญต่อโลกใบนี้อย่างมาก มีเรื่องราวต่างๆ มากมายที่เราจำเป็นต้องพึ่งพาวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าหาคำตอบ นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทั้งหมด เพื่อพยายามสร้างสรรค์สิ่งดีที่สุดขึ้นมาให้กับมนุษย์ทุกคน ปฏิเสธไม่ได้ว่ายิ่งเวลาผ่านมายาวนานแค่ไหนหากไม่มีวิทยาศาสตร์โลกของเราเองก็คงไม่ได้พัฒนามาไกลแบบนี้ ดังนั้นความสำคัญของวิทยาศาสตร์จึงมีหลากหลายด้านทีเดียว 5 ...
อ่านต่อ

ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชีวิตมนุษย์วัยทำงาน

โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไม่ว่าตั้งแต่ลืมตาตื่นจนกระทั่งหลับตานอนล้วนมีแต่เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกทั้งสิ้น ดังนั้นวันนี้ เรามีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาฝากกันค่ะ วิทยาศาสตร์ มีความหมายคือ กระบวนการที่เกิดจากการสังเกต ตั้งสมมติฐาน แล้วนำไปทดลองค้นคว้าวิจัยให้ได้คำตอบออกมาอย่างเป็นเหตุเป็นผล สามารถพิสูจน์ได้ ...
อ่านต่อ

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน

สมัยนี้ได้มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีในสมัยใหม่นี้ได้มีความทันสมัยขึ้นมาก ต่างจากสมัยก่อนเลยทีเดียวเพราะว่าได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และยังได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาอย่างก้าวหน้ากันเลย โดยที่จะไม่หยุดพัฒนากันเรื่อยๆเพราะวิทยาศาสตร์นั่นไม่มีคำว่าพอนั่นเอง ซึ่งคำตอบในโจทย์ที่เราสามารถหาได้มันยังไม่จบแค่นั้นเพราะคำถามของวิทยาศาสตร์นั้น เราสามารถตอบได้หลายแบบและหลายเหตุผลด้วยกันเพราะมันคือการวิจัยและทดลองนั่นเอง จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น และเราสามารถพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆให้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอีกด้วย เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มีการพัฒนาระบบขึ้นสูงกว่าเดิมเยอะมาก ...
อ่านต่อ

วิทยาศาสตร์มีบทบาทต่อชีวิตของคุณมากแค่ไหน อย่างไร

          วิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น เพราะว่าสมัยนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบอยู่ในชีวิตประจำวัน และยังได้มีการนำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช่ในชีวิตอย่างมาก ซึ่งสมัยนี้เทคโนโลยีได้เข้าถึงชีวิตประจำวันเราอย่างมากเพราะไม่ว่าไปไหนเราก็จะต้องใช้วิทยาศาสตร์ รวมอยู่กับชีวิตประจำวันของเราอยู่เสมอ และยังมีการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ในปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์ได้เขามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตองเรามากขึ้น เพราะเราต้องใช้วิทยาศาสตร์หาคำตอบในบางเรื่อง ...
อ่านต่อ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยตามยุคกาลเวลา

        วิทยาศาสตร์ในยุคสมัยนี้ได้มีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอด ซึ่งวิทยาศาสตร์ได้ทำการพัฒนาและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่สะดวกสบายทันสมัยขึ้นมานั่นเอง และยังได้ทำการสร้างสิ่งที่ทันสมัยขึ้นมาได้อยู่เรื่อยๆ โดยเราจะเห็นเรื่องการวิเคราะห์ฝนดาวตกกันบ่อย ซึ่งก็วิเคราะห์นั้นก็เกิดจากวิทยาศาสตร์เหมือนกัน และวิทยาศาสตร์สมัยนี้ได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาตามยุคสมัยเรื่อยๆ และเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่เราพบเจอกับเรื่องวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นกัน วิทยาศาสตร์ที่น่าค้นหากับโลกยุคใหม่         ...
อ่านต่อ
vdo ความรู้วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา

 

เรียนรู้ชีววิทยาเกี่ยวกับเซลล์พืช

 

วิเคราะห์ในเรื่องเซลล์มนุษย์

วิทยาศาสตร์เปิดโลกพันธุกรรม