Welcome to mpsf

Take care of your body. Its the only place you have to live.

science

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

เป็นวิทยาศาสตร์ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมชาติ รวมถึง สิ่งมีชีวิตต่างๆด้วย โดยใช้เหตุและผลวิเคราะห์แยกแยะ เช่น สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย การเจริญเติบโต การวิวัฒนาการสายพันธุ์ต่างๆ เป็นต้น

วิทยาศาสตร์

ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต มีประโยชน์กับมนุษย์ ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์ทำให้โลกเจริญก้าวหน้า เช่น การอุตสาหกรรม การสื่อสารคมนาคม การแพทย์ การกีฬา และการเกษตร เป็นต้น

จิตวิทยา

เป็นวิทยาศาสตร์ โดยเน้นศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ กระบวนการความคิด พฤติกรรมด้านอารมณ์ รวมถึงสังคมความเป็นอยู่ และสามารถพัฒนาพฤติกรรมให้ดีขึ้น

วิทยาศาสตร์การอาหาร

เป็นวิทยาศาสตร์ ประยุกต์วิจัยเกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะ ตั้งแต่รสชาติ ประโยชน์ แคลอรี่ รวมถึง การเกษตร การปลูก การเก็บเกี่ยว การถนอมอาหาร

วิทยาศาสตร์การกีฬา

เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกาย สุขภาพ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้มีความพร้อมของร่างกายตลอดเวลา

ฟิสิกส์

ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพร่างกาย ศึกษาเกี่ยวกับมวล สสาร พลังงานต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องยนต์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน

สมัยนี้ได้มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีในสมัยใหม่นี้ได้มีความทันสมัยขึ้นมาก ต่างจากสมัยก่อนเลยทีเดียวเพราะว่าได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และยังได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาอย่างก้าวหน้ากันเลย โดยที่จะไม่หยุดพัฒนากันเรื่อยๆเพราะวิทยาศาสตร์นั่นไม่มีคำว่าพอนั่นเอง ซึ่งคำตอบในโจทย์ที่เราสามารถหาได้มันยังไม่จบแค่นั้นเพราะคำถามของวิทยาศาสตร์นั้น เราสามารถตอบได้หลายแบบและหลายเหตุผลด้วยกันเพราะมันคือการวิจัยและทดลองนั่นเอง จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น และเราสามารถพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆให้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอีกด้วย เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มีการพัฒนาระบบขึ้นสูงกว่าเดิมเยอะมาก ...
อ่านต่อ

วิทยาศาสตร์มีบทบาทต่อชีวิตของคุณมากแค่ไหน อย่างไร

วิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น เพราะว่าสมัยนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบอยู่ในชีวิตประจำวัน และยังได้มีการนำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช่ในชีวิตอย่างมาก ซึ่งสมัยนี้เทคโนโลยีได้เข้าถึงชีวิตประจำวันเราอย่างมากเพราะไม่ว่าไปไหนเราก็จะต้องใช้วิทยาศาสตร์ รวมอยู่กับชีวิตประจำวันของเราอยู่เสมอ และยังมีการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ในปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์ได้เขามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตองเรามากขึ้น เพราะเราต้องใช้วิทยาศาสตร์หาคำตอบในบางเรื่อง ซึ่งวิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทมากกว่าเดิม ซึ่งวิทยาศาสตร์นั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว ...
อ่านต่อ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยตามยุคกาลเวลา

วิทยาศาสตร์ในยุคสมัยนี้ได้มีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอด ซึ่งวิทยาศาสตร์ได้ทำการพัฒนาและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่สะดวกสบายทันสมัยขึ้นมานั่นเอง และยังได้ทำการสร้างสิ่งที่ทันสมัยขึ้นมาได้อยู่เรื่อยๆ โดยเราจะเห็นเรื่องการวิเคราะห์ฝนดาวตกกันบ่อย ซึ่งก็วิเคราะห์นั้นก็เกิดจากวิทยาศาสตร์เหมือนกัน และวิทยาศาสตร์สมัยนี้ได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาตามยุคสมัยเรื่อยๆ และเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่เราพบเจอกับเรื่องวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นกัน วิทยาศาสตร์ที่น่าค้นหากับโลกยุคใหม่ การเรียนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันไม่ได้น่าเบื่อเหมือนในสมัยก่อน ซึ่งอาจารย์ที่สอนวิทยาศาสตร์จะคอยมีลูกเล่นและกิจกรรมมาทำกับเด็กๆอยู่บ่อยๆ ...
อ่านต่อ
Coconut jelly

รู้หรือไม่ วุ้นมะพร้าวแสนอร่อยก็มาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหมือนกัน

เวลาพูดถึงขนมหวานที่ทำจากผลไม้แบบไทยๆ หลายคนก็มีความชื่นชอบอยู่หลายประเภทด้วยกัน แต่ของหวานประเภทหนึ่งที่เป็นถือเป็นอาหารโปรดของใครหลายคนก็คือวุ้นมะพร้าว ด้วยรสชาติหอมของน้ำมะพร้าวบวกกับรสชาติที่หวานละมุนลิ้นกำลังดีทำให้จัดว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อได้ไม่ยาก แต่รู้หรือไม่ว่ากว่าที่จะกลายสภาพมาเป็นวุ้นมะพร้าวอย่างที่เห็นนี้ก็ต้องผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหมือนกัน วุ้นมะพร้าวถือว่าเป็นกระบวนการถนอมอาหารประเภทหนึ่งที่เกิดจากการหมักน้ำมะพร้าวกับกรดที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเอซีติก และเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในกลุ่มทางวิทยาศาสตร์ประเภท acetic acid bacteria ...
อ่านต่อ
centipede

ระวังให้ดี ตะขาบสัตว์ร้ายที่มากับฤดูฝน

เวลาที่พูดถึงหน้าฝนนอกจากเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่ค่อยจะเป็นใจเวลาที่ต้องออกนอกบ้านแล้ว แม้จะอยู่ในบ้านก็จัดได้ว่าฤดูนี้เป็นฤดูที่มักจะชุกชุมไปด้วยสัตว์ร้ายที่ชอบหาที่หลบ หาที่ซุกภายในบ้านเช่นเดียวกัน และสัตว์ประเภทหนึ่งที่ต้องถือว่ามีพิษร้ายแรงไม่น้อยก็คือตะขาบ สัตว์หลายขาที่ทุกคนต่างก็รู้จักเป็นอย่างดีแถมหลายคนยังเคยโดนพวกมันเล่นงานเอาเสียด้วย ตะขาบเป็นสัตว์ที่มีชั้นทางวิทยาศาสตร์คือ Chilopoda เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและมีหลายขาตั้งแต่ 15-170 ขา ...
อ่านต่อ
Sports

มารู้จักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่นักกีฬาสมัยนี้จำเป็นต้องเข้าใจ

ใครๆ ต่างก็รู้ดีว่าการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายคือการช่วยให้ร่างกายเกิดความแข็งแรง ห่างไกลจากโรคร้าย ซึ่งหลายคนก็ทำได้ดีจนยึดเอากีฬามาเป็นอาชีพทำมาหาเลี้ยงให้กับตัวเองและครอบครัว หากเป็นสมัยก่อนการเล่นกีฬาอาชีพก็คงจะเน้นไปที่ความแข็งแรงของร่างกายและการหมั่นฝึกซ้อมเป็นหลัก หากแต่ในปัจจุบันก็มีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนักกีฬาไปแล้วด้วยเช่นเดียวกัน หากใครมีความสนใจในเรื่องนี้มาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าวิทยาศาสตร์การกีฬานั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง กายวิภาคศาสตร์ – เป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของร่างกาย ...
อ่านต่อ
vdo ความรู้วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา

 

เรียนรู้ชีววิทยาเกี่ยวกับเซลล์พืช

 

วิเคราะห์ในเรื่องเซลล์มนุษย์

วิทยาศาสตร์เปิดโลกพันธุกรรม